:.   Proč EIB ?

Systém EIB je vhodný pro technicky moderní budovy, kde je brán zřetel na provozní náklady, a ne jak tomu je dnes v mnoha případech, kdy je kladen důraz na to, aby stavba byla provedena co nejlevněji. Návratnost takovéhoto moderního řešení je potom rychlá a vzhledem k neustále rostoucím nákladům na energie se bude dále zlepšovat. Z hlediska energetického je to systém, který šetří systematicky, adresně a účelově.
V současné době prodělává EIB velmi dynamický rozvoj a jeho filozofie dává obrovský prostor pro nová tvůrčí řešení pro splnění rozmanitých požadavků uživatelů a provozovatelů všech typů objektů od rodinných domů až po velké administrativně průmyslové stavby.