:.   Instalace EIB

Nároky na elektroinstalace v budovách se stále zvyšují, a to nejen co se týče jejich provedení, ale i ve vztahu k provozu budovy jako celku. Moderní objekty jsou dnes vybaveny různými systémy – zabezpečovacími, protipožárními, systémy kontroly vstupu, systémy měření a regulace vytápění a klimatizace, automatickými zavlažovacími systémy, osvětlovacími apod. Každý z těchto subsystémů je do určité míry uzavřený, přitom ale současným požadavkem je funkci těchto prostředků techniky budov koordinovat a přiřazovat jim vzájemné vazby.
Jedním z prostředků pro automatizaci budov, tedy pro vybudování inteligentní budovy, je decentralizovaný systém EIB. Tento systém sdružuje jednotlivé řídicí a zabezpečovací systémy do jednoho při zachování možnosti samostatného provozu jednotlivých částí (byť i elementárních), umožňuje využít jednotlivé prvky pro různé úlohy, jednoduchou diagnostiku systému, monitorování objektu apod. ABB i-bus® EIB dále nabízí možnost redukce silových kabeláží a umožňuje vysokou variabilitu bez nároků na velké stavební zásahy.

Firma BOSSYS s.r.o. instalovala a zprovoznila systém EIB různého rozsahu a na různých typech objektů. V rodinných domech se jedná především o zvýšení komfortu ovládání a zjednodušení způsobu ovládání. Přesto, že se nejedná o objekty, které jsou velké, i zde se projevuje úspora provozních nákladů a to 25 až 30% oproti domům stejného rozsahu a vybavení kde je použito klasického provedení instalací včetně regulace. V praxi to u rodinných domů znamená měsíční úsporu provozních nákladů až 10 000Kč. U větších administrativně provozních budov jsou úspory energií ještě významnější neboť jsou zde potlačeny běžné zvyky zaměstnanců a uživatelů. Z hlediska uživatele jsou ovládací prvky EIB jednoduché a transparentní, způsob ovládání je stejný pro všechny technologie a není se potřeba obávat nutnosti vysoké technické zdatnosti.

U administrativních a veřejných objektů systém EIB potom slouží především jako nástroj účinného managementu provozu. To se týká především řízení osvětlení a hlavně vytápění. Uživatelé si velice rychle dokáží zvyknout na to, že se netopí v případě, že jsou otevřená okna, nesvítí se pokud je dostatek přirozeného osvětlení případně, že se nesvítí a netopí v místnostech kde nikdo není. Ve vizualizačním programu, se nastavují časové a teplotní průběhy v jednotlivých místnostech a prostorech, indikace otevřených dveří a oken apod.

Vzhledem k průběhu a vývoji stavby je možné řešit doplnění, rozšíření a změny a to i ve velmi pokročilém stádiu, kdy při klasickém provedení jsou tyto změny již prakticky nemožné.